سنسور شتاب

سنسورهای شتاب جهت اندازه گیری لرزش و شوک استفاده می گردند و به صورت یک محوره و یا چند محوره عرضه می گردند و در انواع پیزو الکتریک با خروجی شارژ یا ولتاژ ، نیمه هادی  ، خازنی ، جرم و فنر ، استرین گیج ، مغناطیسی ، نوری ، لیزری و …. ساخته  می شوند.

از مصارف این سنسورها می توان به تست لرزش ، تست شوک ، آنالیز مودال ، اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات ، اندازه گیری ارتعاشات موتورها و پمپهای صنعتی ، صنعت خودرو ، مطالعات زمین لرزه ، مطالعات زیست شناسی ، پزشکی ، صنعت ، ساختمان ، پل ، ناوبری ، کیسه هوا ، موبایل و لپ تاپ ، وسایل الکترونیکی شخصی ، جهت یابی ، پایدار سازی تصویر در دوربین و …اشاره نمود.

معمولاً واحد اندازه گیری شتاب متر بر مجذور ثانیه (m/s2) یا واحد نیروی گرانش (g) می باشد.