چمبر شوک حرارتی

بعضی محصولات در زمان کارکرد با تغییرات شدید دما که شوک حرارتی نامیده می شود مواجه می باشند، برای مثال قطعات داخل موتور خودرو در زمان خیلی کمی از دمای محیط به دمای خیلی بالا می رسند و اگر دمای محیط در شهری سردسیر باشد ، این شوک حرارتی شدیدتر می باشد، بنابراین لازم است تا محصولات در یک محیط شبیه سازی شده تست گردند و قابلیت کار آنها در برابر شوک حرارتی قبل از تحویل به مشتری بررسی و تایید گردد.

این چمبر ها بر اساس الزامات مشتری و استانداردهای مورد نیاز محصول در سایز های مختلف و با روش های تست مختلف ارائه می گردند.

این چمبرهای معمولا به صورت دو محفظه ای و یا سه محفظه ای ساخته می شوند که یک آسانسور وظیفه جابجایی محصول را دارا می باشد و یا در بعضی مدلها محصول در محفظه میانی ثابت می باشد و هوا از محفظه گرم یا سرد به محفظه میانی وارد می شود و شوک حرارتی را اعمال می کند.

اعوجاج دما º C ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5
یکنواختی دما º C ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
ابعاد داخل چمبر mm عرض 380 530 580 650 970 970
عمق 270 470 570 670 670 670
ارتفاع 350 400 450 460 460 780
ابعاد بیرون چمبر mm عرض 1,250 1,050 1,100 1,610 1,940 1,940
عمق 2,500 2,720 2,920 2,245 2,245 2,245
ارتفاع 1,950 2,050 2,150 1,995 1,995 2,315
توان مصرفی Kw 19 32 40 46 54 65
نوع خنک سازی آب آب آب آب آب آب