تعمیر

این شرکت با تکیه بر تجربیات کاری و توانمندی های کارشناسان فنی خود موفق به عیب یابی ، تعمیر و راه اندازی سیستمهای آزمون شرایط محیطی  موجود در کشور و ارتقاء و به روز رسانی آنها شده است.

تواناییهای این شرکت در این زمینه عبارتند از:

سیستم آزمون لرزش و شوک :

  • تعمیر انواع شیکر و آمپلی فایر
  • تعویض کنترلر های موجود با کنترلرهای پیشرفته آمریکایی و ژاپنی و چینی
  • تجهیز شیکرهای موجود به تجهیزات جانبی مورد نیاز مشتری
  • تامین قطعات یدکی

چمبر و سیستم آزمون دما رطوبت :

  • تعمیر انواع چمبرهای شرایط محیطی
  • تعویض کنترلر های موجود با کنترلرهای پیشرفته آمریکایی و ژاپنی و چینی
  • تجهیز چمبرهای موجود به تجهیزات جانبی مورد نیاز مشتری
  • تامین قطعات یدکی