نگهداری

این شرکت با تکیه بر تجربیات کاری و توانمندی های کارشناسان فنی خود در زمینه  عیب یابی ، تعمیر و راه اندازی سیستمهای آزمون شرایط محیطی  موجود در کشور آماده عقد قرارداد سالیانه با آزمایشگاه های کشور در زمینه نگهداری و مراقبت از تجهیزات آزمایشگاه جهت آماده به کار بودن دایمی این تجهیزات دارد. با مراقبت ها و بازرسی های مرتب کارشناسان این شرکت ، تجهیزات به طور دائم تحت مراقبت می باشند و هر گونه مشکل فنی در همان ابتدای بروز، شناسایی و برطرف می شود و از خرابی سنگین سیستم و ایجاد هزینه زیاد جهت تعمیرات پیشگیری می شود.