آموزش

این شرکت با بهره گیری از اساتید مجرب داخلی و خارجی اقدام به برگزاری دوره هایی برای ارتقای توانایی مشتریان خود در زمینه های زیر در داخل کشور و یا در کارخانه های سازنده می نماید:

  • راهبری سیستم های تست و اندازه گیری
  • تعمیر و نگهداری سیستم های تست و اندازه گیری
  • تعریف آزمون