ترکیبی ارتعاش

اکثر محصولات در محل های عملکرد خود علاوه بر تنشهای ناشی از دمای بالا ، دمای پایین و یا رطوبت ، معمولا با تنش های ارتعاشی نیز مواجه می باشند. انجام تست های دما و رطوبت به تنهایی و تست ارتعاش به تنهایی لازم می باشد ولی کافی نمی باشد و نمی تواند شبیه سازی کامل محیط عملکردی محصول را انجام دهد. از این رو امروزه در اکثر کشورهای دنیا تست های ترکیبی دما و رطوبت همزمان با تست ارتعاش انجام می شود. در این تست یک چمبر دما و رطوبت به یک سیستم آزمون ارتعاش و شوک متصل می گردد و آزمون ترکیبی انجام می پذیرد.

این چمبر های معمولا در صورت نیاز مشتری با سه صفحه زیرین ارائه می گردند:

  • صفحه بسته که چمبر را به یک چمبر عادی دما و رطوبت تبدیل می کند.
  • صفحه اتصال به شیکر عمودی که چمبر را به شیکر در محور عمودی متصل می کند تا تست ترکیبی در محور عمودی(Z) انجام پذیرد.

صفحه اتصال به میز افقی که چمبر را به میز افقی متصل می کند تا تست ترکیبی در محور های افقی (X,Y) انجام پذیرد.

مدل /  مشخصات فنی TVC-7501 TVC-7102 TVC-7152 TVC-7252 TVC-7502
حدود حجم Litre 500 1,000 1,500 2,500 5,000
محدوده دما º C -70 ~ +180 -70 ~ +180 -70 ~ +180 -70 ~ +180 -70 ~ +180
اعوجاج دما º C ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5 ± 0.5
یکنواختی دما º C ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
محدوده رطوبت %RH 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98 20 ~ 98
ابعاد داخل چمبر mm عرض 800 900 1,000 1,250 1,500
عمق 700 1,150 1,250 1,480 2,000
ارتفاع 900 950 1,200 1,350 1,650
ابعاد بیرون چمبر mm بستگی به سایز شیکر و میز افقی دارد.
نوع خنک سازی آب آب آب آب آب