داده برداری و اسکادا

اسکادا (SCADA ) مخفف کلمات Supervisory Control And Data Acquisition به معنی کنترل سوپروایزری یا نظارت مدیریتی و داده برداری می باشد. اسکادا یک سیستم گسترده داده برداری و کنترل فرآیند می باشد. سیستم های اسکادا برای نظارت و یا کنترل پروسس ها در سیستم هایی نظیر تامین ، کنترل ، انتقال و توزیع  آب شهری، نیروی برق، گاز و نفت و بسیاری پروسس های توزیع شده دیگر استفاده می شوند. یک سیستم اسکادا شامل سیگنال های ورودی/خروجی، کنترلرها، شبکه ها،ارتباطات،پایگاه های داده و نرم افزار می باشد.

این تکنولوژی این امکان را به ما می دهد که بدون صرف زمان و هزینه زیاد تمامی اطلاعات مورد نیاز سیستم را جهت تصمیم گیری از نقاط دور و نزدیک گردآوری کنیم و یکی  از راه های مدیریت سیستم های صنعتی از راه دور می باشد.

این شرکت در کنار طراحی و اجرای یک سیستم کامل اسکادا ، در تامین سنسورهاي اندازه گيري ،  واحد (Remote Terminal Unit) RTU ، تجهيزات ارتباطي مستقر در هر ايستگاه (Communication Device) و پروتكل مخابراتي آن ها ، تجهيزات جمع آوري و پردازش اطلاعات در ايستگاه مركزي (SCADA Center) از منابع معتبر غربی و شرقی نیز فعال می باشد.