ارتعاش وشوک الکترودینامیکی

این سیستمها شامل اقلام زیر می باشند و برای انتخاب یک سیستم کامل جهت انجام تست موارد 1 و 2 و 3 الزامی می باشند.

1 – لرزاننده به همراه آمپلی فایر و فن خنک سازی

2 – سیستم کنترل

3 – سنسور شتاب

4 – میز افقی

5 – سری توسعه میز

6 – فونداسیون و یا ایزولاسیون مناسب ارتعاش