اخبار

این شرکت  در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران در تاریخ 14 مهر 95 الی 17 مهر 95 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آخرین دستاوردهای خود را به مشتریان عزیز ارایه  نمود.

این شرکت  در نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط شهرک های صنعتی تهران در تاریخ 1 اسفند 95 الی 4 اسفند 95 در محل برج میلاد تهران آخرین دستاوردهای خود را به مشتریان عزیز ارایه  نمود.