نمایشگاه ها

شرکت بهارنیک در سال 1396 به امید خدا در نمایشگاه های زیر شرکت خواهد نمود. باعث امتنان خواهد بود تا با بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه های زیر با جدیدترین محصولات این شرکت  آشنا شوید.

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

نمایشگاه بین المللی صنعت برق

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو

تاریخ و مکان دقیق و شماره غرفه  پس از نهایی شدن حضور این شرکت اعلام خواهد گردید.