سیستم های داده برداری

آنالایزرهای توان

سیگنال کاندیشنر

نرم افزار آنالیز سیگنال

انکودر – شنت جریان

سیستم آزمون لرزش و شوک

هد اکسپندر و میز افقی

مهندسی مکانیک

تست مواد

تکنولوژی بالانس

چمبر های حرارت ، برودت ، رطوبت

چمبر شوک حرارتی

چمبر ترکیبی ارتعاش 

چمبر ترکیبی خلاء

چمبر خیلی بزرگ Walk In

شتاب سنج تک محوره و سه محوره

سیگنال کاندیشنر

کالیبراتور ارتعاش

مانیتور ماشین الات دوار

مانیتور ارتعاشات

سیستم آزمون لرزش و شوک  سه محوره

سیستم آزمون شوک مکانیکی

سیستم آزمون سقوط مکانیکی

سیستم آزمون حمل و نقل

سیستم آزمون شتاب ثابت

شیکر سروهیدرولیک

سرو کنترلر

کنترلر ارتعاش و شوک

آنالایزر شوک

سیگنال کاندیشنر

سیستم های آنالیز دینامیک حرکت خودرو

سنسور های GPS

سنسورهای Inertial و Tilt

سنسور فاصله ترمز

سنسور فاصله سرعت

کالیبراتورهای ارتعاش و شوک

کالیبراتور نیروو فشار

کالیبراتور صوت

تسترهای قطعات

تسترهای سازه

نرم افزار FlexPro

نرام افزار HistoryBase

نرم افزار آنالیز داده

آنالیز داده مراکز تست

واسط داده

لود سل

اندازه گیری نیرو

ترازو

وزنه های تست

تستر لودسل

ترمومترهای دقیق

ترموکوپل

هیدرومتر

سنسور دما

اندازه گیری دمای آزمایشگاه

سنسورهای جریان سیال

فلومترهای اولتراسونیک

فلومترهای الکترومغناطیسی

فلومترهای GSM/GPRS

مبدلهای فلومتر

سنسورهای گشتاور چرخشی

اندازه گیری غیر تماسی گشتاور

سنسورهای گشتاور سریال

سنسورهای گشتاور

اندازه گیری گشتاور

ایزولاتورهای ارتعاش

ایزولاتورهای شوک

پایه نصب بادی

پایه نصب فنری

پایه نصب لاستیکی